เช็กเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher สูงสุด 7,000 บาท

ยิ่งใช้ยิ่งได้

เปิดเงื่อนไขร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ลงทะเบียน 21 มิ.ย. พร้อมแจ้ง 2 ช่องทางการลงทะเบียน

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยหนึ่งในนั้นคือ มาตรการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ ที่กระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจ และศึกษาก่อนเปิดลงทะเบียน ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วม “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00-22:00 น.
  ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 06:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ช่องทางลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

 • ลงทะเบียนผ่าน
 • ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปเป๋าตัง) (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

ไทม์ไลน์การเข้าร่วม “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

 • วันที่ 21 มิถุนายน 2564 : เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และแอปเป๋าตัง
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 : เริ่มใช้เงิน G-wallet เพื่อสะสมสิทธิ์โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2564 : เริ่มรับ e-Voucher เพื่อใช้จ่าย
 • วันที่ 30 กันยายน 2564 : สิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ e-Voucher
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2564 : ได้รับ e-Voucher ลอตสุดท้าย
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : สิ้นสุดโครงการ

เงื่อนไขการรับ e-Voucher

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ์ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน


สำหรับสิทธิ์ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน G-wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ซึ่งประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อนำมาคำนวณสิทธิได้ในช่วงเดือน ก.ค.-30 ก.ย. 64 และใช้ e-Voucher ได้ในช่วงเดือน ส.ค.-31 ธ.ค. 64 โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 268,000 ล้านบาท

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ใช้ e-Voucher ได้ที่ไหน

ร้านค้าที่เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง