สลากออมสินพิเศษ 2 ปี เปิดขายวันนี้ (2 ก.ค.) ลุ้นรางวัล 5 ล้านบาท

ธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสิน 2 ปี รางวัลสูงสุด 5,000,000 บาท เริ่ม 2 ก.ค.นี้ 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสินเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 210 ในวันนี้ (2 ก.ค. เวลา 11.00 น.) โดยผู้ฝากมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์ซื้อสลากออมสิน 2 ปี

 • ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 • ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี
 1. บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 2. นิติบุคคลทุกประเภท
 • อายุ

2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

 • หน่วยละ

100 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท

 • รายละเอียดดอกเบี้ย

ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยน 0.10 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก
 1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 • การออกรางวัล

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)


*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

 • การรับเงินรางวัล

โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 • เงื่อนไขหลัก
 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • สลากครบอายุ

โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 : 5,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 : 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 : 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 : 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 : 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว : 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 20 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง