สรรพากร คืนภาษีบุคคลธรรมดาแล้วกว่า 3 หมื่นล้านบาท สูงถึง 91%

สรรพากร

กรมสรรพากร เร่งคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ให้กับผู้ที่ขอคืนเงินไปแล้วกว่า 3 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 91% จากผู้ขอคืนภาษีทั้งหมด 3.4 ล้านแบบ พร้อมจี้ยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด. 91 ออนไลน์ถึง 30 มิ.ย.นี้ ก่อนเสียค่าปรับ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณา และอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2563 ที่ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 3,062,532 แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 3,401,688 แบบ คิดเป็น ร้อยละ 91 เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 30,685 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย.64)

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


นางสมหมาย กล่าวเพิ่มเติมว่า 30 มิ.ย.64 เป็นวันสิ้นสุดของการขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จนถึงขณะนี้ มีผู้ยื่นแบบฯ แล้วรวมทั้งหมด 10,031,924 แบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563 ยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม โดยสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด – 19

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง