สธ.เตรียมชงปรับสีพื้นที่ แดงเข้ม-แดง-ส้ม ยกระดับคุมทุกจังหวัดห้ามกิจกรรมรวมตัว

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์หลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปค.สธ.) ว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งกรุงเทพมหานคร เอกชน โรงเรียนแพทย์ และกองทัพ เพื่อหารือประเด็นการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น


ที่ประชุมมีแนวทางและข้อเสนอในการปรับเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการส่วนบุคคล องค์กร สังคม และสาธารณสุข เพื่อให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณาต่อไป ได้แก่ การปรับระดับสีของจังหวัดเป็น 3 สี คือ แดงเข้ม แดง และส้ม ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปรับมาตรการระดับจังหวัด ดำเนินการโดยห้ามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดความแออัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ให้ทั้งประเทศดำเนินการต่อเนื่องหลังวันที่ 30 เมษายน 2564 ไปอีก 2 สัปดาห์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง