รพ.วิภาวดี คืน 400 บาท ผู้จองโมเดอร์นา หลังสมาคม รพ.เอกชนเคาะราคา

โมเดอร์นา
REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

โรงพยาบาลวิภาวดี ประกาศคืนเงิน 400 บาท ผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา หลังสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลวิภาวดี แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กถึงผู้จองวัคซีนโมเดอร์นาว่า ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้เปิดรับจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 16-27 มิ.ย.64 ในราคาแพ็กเกจละ 3,800 บาท (2 เข็ม) นั้น

โดยที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 ปรับราคาจองวัคซีนใหม่ เป็นเข็มละ 1,700 บาท หรือแพ็กเกจละ 3,400 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว โรงพยาบาลขอเรียนยืนยันว่าทางโรงพยาบาลจะดำเนินการคืนเงินค่าจองวัคซีนให้ทุกท่านในอัตรา 400 บาท ต่อแพ็กเกจ โดยจะเรียนแจ้งวิธีการคืนเงินให้ทราบโดยเร็ว


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Vibhavadi MOSFITAL โทกพสายาสวิทาวดี เรียน ผู้จองวัคซีน Moderna ทุกท่าน ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้เปิดรับจอง วัคซีนทางเลือก Moderna ตั้งแต่วันที่ 16 -27 มิ.ย. 64 ในราคา Package ละ 3,800 บาท (2 เข็ม) นั้น โดยที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 ปรับราคาจองวัคซีนใหม่ เป็นเข็มละ 1,700 บาท หรือ Package ละ 3,400 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว โรงพยาบาลจึงขอเรียนยืนยันว่า โรงพยาบาล จะดำเนินการคืนเงินค่าจองัดีืนให้ทุกท่าน ในอัตรา 400 บาท ต่อ Package โดยจะเรียนแจ้งวิธีการคืนเงิน ให้ท่านทราบ โดยเร็ว โรงพยาบาลวิภาวดี"

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง