รัฐบาลญี่ปุ่นมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1.05 ล้านโดส

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1.05 ล้านโดสให้รัฐบาลไทย ส่งต้นเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรัฐบาลญี่ปุ่นมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้รัฐบาลไทย จำนวน 1.05 ล้านโดส โดยจะส่งมอบช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยกระทรวงต่างประเทศจะลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ากับรัฐบาลญี่ปุ่น

สำหรับหนังสือแลกเปลี่ยนมีสาระสำคัญเป็นข้อตกลงมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่รัฐบาลไทยจะต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็น ดังนี้

  1. นำวัคซีนโควิด-19 ไปใช้อย่างเหมาะสมและเป็นการเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของไทย โดยห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการทหาร
  2. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 ยกเว้นรัฐบาลของทั้งสองประเทศจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ ซึ่งครั้งนี้ ไทยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งจากญี่ปุ่น ประมาณ 10- 99 ล้านเยน หรือ 2.9 – 28.7 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุข มีงบประมาณรองรับส่วนนี้ไว้แล้ว
  3. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ
  4. ไม่ส่งต่อวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคคล หน่วยงาน รัฐบาลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นการล่วงหน้า
  5. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบวัคซีนจะจัดทำโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐบาลญี่ปุ่น คือ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐบาลไทย คือกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ที่รัฐบาลญี่ปุ่น จะส่งมอบให้รัฐบาลไทย มี 2 ประเภท ได้แก่


  1. ผลิตโดยใช้หัวเชื้อยาจากโรงงานบริษัท Catalent ของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท KM Biologics Co., Ltd. ของญี่ปุ่นเป็นผู้ผสมและบรรจุวัคซีน
  2. ผลิตโดยใช้หัวเชื้อยาจากโรงงานบริษัท Catalent ของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Daiichi Sankyo Co., Ltd. ของญี่ปุ่นเป็นผู้ผสมและบรรจุวัคซีน

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้มอบวัคซีนโควิด-19 ให้กับ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย โดยจะจัดส่งให้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 เช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มอบวัคซีนให้ไต้หวันและเวียดนามแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง