ต่ออายุหนังสือคนประจำเรือต่างด้าว อีก 1 ปี

แฟ้มภาพ

ครม.ไฟเขียว ต่ออายุหนังสือคนประจำเรือต่างด้าวออกไปอีก 1 ปี-อนุญาตแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา-ลาว-เมียนมา ขอรับหนังสือคนประจำเรือกิจการประมงทะเลชั่วคราวได้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งเป็นการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี นับแต่หนังสือคนประจำเรือเดิมสิ้นอายุ โดยแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมงต่อไป จะต้องยื่นคำขอตามระยะเวลาที่กรมประมงประกาศกำหนด

ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเว้นข้อห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการกำหนดยกเว้นให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติที่หนังสือคนประจำเรือมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรสามารถมายื่นขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเลได้


ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ กรมประมงทำหน้าที่ต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพให้และครอบคลุมถึงการตรวจโรคโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล และกรมการปกครอง ต่ออายุบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพู

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง